A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Полтавський фаховий коледж підприємництва і ресторанного бізнесу
(Полтавський комерційний технікум)

Циклові комісії загальноосвітніх дисциплін

Сучасний етап розвитку суспільства, інтеграція України до Європейського союзу ставлять якісно нові завдання в галузі освіти. Розглядаючи вдосконалення структури й змісту вищої освіти як одне із джерел підвищення її якості, необхідно враховувати не тільки проблему підготовки висококваліфікованої робочої сили на ринку праці, а також і мету передвищої освіти, що передбачає інтелектуальний, морально-естетичний розвиток студентів. Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань.

Діяльність викладачів циклових комісій соціально-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою у навчанні, яка допоможе засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю  стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Головна мета роботи комісій полягає у формуванні загальних та професійних компетентностей, підвищення рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів.

Основними  напрямками роботи циклових комісій є:

 • організація і забезпечення підготовки за рівнем загальної середньої освіти;
 • розв’язання проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента;
 • оволодіння необхідним вмінням висловлювати власні позиції, здійснювати математичні обчислення, хімічні дослідження, порівняльний аналіз, проводити різні аналогії, узагальнення теоретичного матеріалу;
 • спрямованість навчального процесу на формування громадянської самосвідомості, розширення загального і професійного кругозору;
 • розвиток інтелекту та світогляду, забезпечення єдності навчання, виховання  та формування соціальної компетенції майбутнього фахівця;
 • вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактору, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутнього фахівця;
 • вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань та вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
 • обов’язкова ґрунтовна підготовка до складання ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання  із  загальноосвітніх дисциплін.

Науково – методична робота включає:

 • відкриті засідання циклових комісій і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробка методичних матеріалів;
 • олімпіади, конкурси;
 • круглі столи.

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Склад  циклової  комісії соціально – гуманітарних дисциплін:

ТУРБАБА Андрій Миколайович – голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, викладач, спеціаліст вищої категорії;

СТЕПАНОВ Володимир Іванович –  викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;

КУЩЕНКО Наталія Павлівна – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;

ЩЕРБИНА Ірина Володимирівна – викладач, спеціаліст першої  категорії;

БЕЗДІТЬКО Борис Миколайович  – викладач-методист,  спеціаліст вищої категорії;

ГРИШКО Юлія Юріївна – викладач, спеціаліст;

РЕНДЮК Петро Григорович – викладач,  спеціаліст першої  категорії;

ШУЛЬЧЕНКО Марина Валеріївна – викладач, спеціаліст першої  категорії.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Склад циклової комісії природничо-математичних дисциплін:

СОЛОВЕЙ Валерій Анатолійович – голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, викладач, спеціаліст вищої категорії;

ПЕТРОВА Людмила Миколаївна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

ПАНЬКО Інна Володимирівна –  викладач, спеціаліст вищої категорії;

ГУРЕНКО Віктор Павлович –  викладач, спеціаліст першої категорії;

СТЕПАНОВА Інна Володимирівна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

ДЕНИСЮК Олена Олексіївна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

КРЕЧЕТОВА Олена Валеріївна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

ВЛАСЕНКО Наталія Вікторівна – викладач, спеціаліст другої категорії;

ШЕРІПБАЄВ Сергій Рашидович – викладач, спеціаліст другої категорії;

КОСОЛАП Юлія Сергіївна – викладач, спеціаліст другої категорії;

ЄЛЬЧЕНКО Юлія Миколаївна – старший викладач, спеціаліст вищої категорії;

КОШЛАТА Юлія Петрівна– викладач, спеціаліст другої категорії;

ДАХНО Руслана Миколаївна – викладач, спеціаліст. 

Викладачами циклових комісій постійно здійснюється  накопичення педагогічного досвіду, пошук  різних методів і прийомів використання сучасних педагогічних технологій для подальшого формування у студентів громадянської свідомості, духовності, професіоналізму особистості. Проводиться організація самостійної роботи, вдосконалюються її форми і методи, оновлюється методичне  забезпечення,  покращується система контролю та оцінювання їх діяльності.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін активно працюють над формуванням ключових базових та професійних компетентностей у студентів технологічного та товарознавчого відділень коледжу.

Методична робота викладачів носить системний цілеспрямований характер, що сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Стратегія підготовки студентів базується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, системного підходу. У центрі уваги індивідуальна робота викладачів комісій зі студентами.

Досить продуктивним є використання пошукових, дослідницьких  методів, які допомагають зацікавити студентів до навчання, розвинути їх допитливість, розкрити особистість кожного студента, побачити раніше незнані задатки і здібності. Результатом такої діяльності є щорічні виставки творчо-пошукових робіт студентів.

Виховні заходи, студентські конференції, вікторини, які традиційно проводять викладачі комісій соціально – гуманітарних і природничо-математичних дисциплін, заохочують студентів до навчання, пошуку цікавих фактів, розширення кругозору; сприяють формуванню майбутнього фахівця як різнобічно обдарованої особистості; загартовують характер; формують впевненість у собі, креативність, волю до перемоги, уміння зосередитися, знаходити правильні рішення в нестандартній ситуації під час спілкування, що допоможе молодим спеціалістам у майбутній трудовій діяльності.

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії.

Кабінет історії

Кабінет історії                                                                      Кабінет української мови та літератури

Оновлення матеріально-технічної бази лабораторій спонукають студентів до творчого та наполегливого навчання, використання на заняттях технологій мультимедіа  робить навчальний процес цікавим, насиченим і сприяє формуванню соціальної, творчої та професійних компетентностей студентів.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування